Jak oceniasz nowy serwis?

Składki na ubezpieczenie niepełnosprawnego pracownika będzie refundował PFRON

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu, odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Po nowelizacji, pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną otrzyma dofinansowanie do jego składek na ubezpieczenie społeczne, ale najpierw sam musi je opłacić.

Nowelizacja spowoduje, że zmnieni się dotychczasowe finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnosprawnych. Teraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych będzie zajmował się refundacją tych składek. Aby uzuskać refundację, pracodawca, który zatrudni osobe niepełnosprawną będzie musiał w terminie opłacić składkę za swojego pracownika, a następnie złożyć wniosek Do PFRONu o refundację poniesieonych kosztów. Do składanego wniosku pracownicy będą musieli dołączyć takie informacje jak określenie podstawy wymiaru składki, stopniu niepełnosprawności pracownika czy o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych. Zwrot i przelew na konto pracodawcy poniesionych kosztów nastąpi w przeciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku do PFRONu.

Sejm chce, aby pracodawca, który zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, otrzymywał refundację całej składki na ubezpieczenia emerytalne zatrudnionych niepełnosprawnych. Ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniać będą więcej niż 25 pracowników, w których przynajmniej 6 % to osoby niepełnosprawne, będzie mógł otrzymać zwrot całej składki na ubezpieczenie emerytalne pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także części składki należnej od pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe osób upośledzonych w stopniu lekkim. W przypadku prowadzenia zakładu pracy chronionej, pracodawcy otrzymają zwrot części wynagrodzenia, która bedzie odpowiadała składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, a także części odpowiadającej składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Źródło; Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u