Jak oceniasz nowy serwis?

Specustawa dot. urlopów przestojowych po wakacjach.

Możliwe, że zaraz po wakacjach wejdzie w życie specustawa zapewniająca płatne urlopy postojowe dla pracowników firm zagrożonych zwolnieniami grupowymi z powodu kryzysu - poinformował w piątek po posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej premier Donald Tusk.
Urlopy przestojowe są jednym z elementów pakietu antykryzysowego. Premier zadeklarował, że w piątek osiągnięte zostało wstępne porozumienie partnerów społecznych i rządu dotyczące jego wspólnej realizacji.
Pakiet antykryzysowy to 13 punktów dotyczących zmian w prawie pracy, podpisanych przez związki zawodowe i pracodawców w końcu marca. Kierując się tym porozumieniem, rząd opracował zbiór propozycji zmian w prawie, który przedstawił KT w kwietniu. Niektóre propozycje wzbudziły wówczas niezadowolenie partnerów społecznych - np. finansowanie urlopów przestojowych w czasie zmniejszonych zamówień w przedsiębiorstwie. Pakiet zawiera także nowe rozwiązania dotyczące m.in. elastycznego rozliczania czasu pracy, określenia maksymalnego okresu, na jaki można zawierać umowy na czas określony.
Źródłem finansowania wynagrodzeń w czasie urlopów postojowych ma być Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak poinformował Tusk, na kontach FGŚP znajduje się ok. 1,7 mld zł, co z pewnością wystarczy na wypłatę tych wynagrodzeń do końca 2010 roku, a składki pracodawców na ten fundusz nie będę podwyższone.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u