Jak oceniasz nowy serwis?

Spotkanie z kombatantami w MPiPS

 

 

W poniedziałek, 10 grudnia, minister Jolanta Fedak spotkała się z pułkownikiem Henrykiem Strzeleckim, Prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył także wiceprezes ZG pułkownik Ryszard Sobierajski.

Minister Jolanta Fedak podkreśliła, że problematyka walki o niepodległość, jak też historii najnowszej, nie powinny być przedmiotem rozgrywek politycznych i dzielenia społeczeństwa. Osoby, które uczestniczyły w walkach o wolność Polski i poniosły związane z tym ofiary powinny być darzone należytym szacunkiem i otoczone troską ze strony państwa. Zapowiedziała także podjęcie w przyszłym roku prac nad projektem nowej ustawy kombatanckiej, która obejmie także osoby represjonowane oraz zapowiedziała konsultacje projektu w środowiskach kombatanckich.
Prezes Henryk Strzelecki przedstawił ważniejsze zadania związku, w tym troskę o sprawy socjalno-bytowe. Zapewnił, że ZKRPiBWP jest otwarty na współpracę z ministerstwem we wszystkich sprawach dotyczących kombatantów, w tym udziału w opiniowaniu zapowiadanego projektu ustawy kombatanckiej.
Jolanta Fedak złożyła na ręce kierownictwa związku życzenia dalszej, owocnej działalności a także prosiła o przekazanie członkom ZKRPiBWP życzeń zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego – 2008 Roku.

 

Liczący około 300 tysięcy członków związek jest najliczniejszą organizacją kombatancką w Polsce. W skład organizacji wchodzi dziesięć środowisk – żołnierzy września 1939r, żołnierzy kombatantów WP, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Batalionów Chłopskich, żołnierzy Armii Ludowej, żołnierzy „Synów Pułku”, Polaków byłych żołnierzy Armii Radzieckiej, żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony Kresów Wschodnich oraz Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych.

 

<<< Cofnij....

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u