Jak oceniasz nowy serwis?

"Sprawny dojazd" nowy termin przyjmowania wniosków

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala dodatkowy termin od dnia 4 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B” dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku lub amputacji obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u