Jak oceniasz nowy serwis?

Straciłeś pracę - załóż firmę!
Jestem bezrobotny, chcę założyć firmę

Najpierw zajrzyj do powiatowego urzędu pracy, w którym rejestrowałeś się jako bezrobotny. Jeśli nie znajdziesz oferty pracy, nie rezygnuj. PUP może ci pomóc w założeniu własnej firmy. Możesz dostać nawet 18 tys. zł, a na dodatek - szkolenia i doradztwo, jak poprowadzić biznes w pierwszych miesiącach działalności. W urzędach trzeba pytać o "jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej". Dotacja dla startującej firmy nie może dziś przekroczyć sześciu średnich krajowych wynagrodzeń, czyli 18 579,30 zł. Dotacja jest bezzwrotna: na start, wyposażenie i pierwsze kroki firmy.
UWAGA! Z pieniędzy nie możesz opłacić raty leasingowej za sprzęt (musisz mieć go na własność), opłat administracyjnych i składek na ZUS, kosztów najmu lokalu, nie możesz za dotację kupić środka transportu (np. samochodu).

Każdy, kto nie ma pracy i ma dobry pomysł na firmę może ubiegać się o taką dotację. Trzeba jednak spełniać kilka dodatkowych warunków:
•    po pierwsze, musisz być bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy;
•    po drugie, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziłeś działalność gospodarczą;
•    po trzecie, w ciągu ostatnich lat nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
•    po czwarte, musisz zadeklarować prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy;
•    po piąte, musisz działać na terenie Polski.

Co musi się znaleźć we wniosku:
•    kwota, jakiej potrzebujesz do działalności (niekoniecznie musi to być 18 579,30 zł, ale większość wnosi o maksymalne dofinansowanie);
•    dokładny opis działalności, w tym: opis otoczenia, w jakim będzie działać twoja firma, konkurencji, z jaką się zmierzy, rynku, na którym chcesz działać, wyjaśnienie, jak chcesz zorganizować swą firmę, jak chcesz reklamować to, co robisz itd.;
•    przewidywane efekty ekonomiczne firmy;
•    dokładna kalkulacja kosztów działalności i źródła ich finansowania (niekoniecznie tylko z urzędu, możesz wziąć też kredyt z banku);
•    szczegółowa lista zakupów;
•    załączniki (np. niezbędne zezwolenia na działalność, odbyte szkolenia, dyplomy ukończonych szkół, twoje certyfikaty itd.).
Uwaga! Urzędy pracy mają specjalne regulaminy, według których musisz się starać o pieniądze. Warto do nich zajrzeć, zanim zaczniesz przygotowywać dokumenty.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u