Jak oceniasz nowy serwis?

Świadczenia dla kobiet w ciąży

Obradująca w Senacie komisja rodziny i polityki społecznej zaakceptowała projekt świadczenia, które miałoby byc wypłacane najuboższym kobietom w ciąży.

Według planów, dodatek wynieś ma 100 zł miesięcznie i ma być wypłacany od dwunastego tygodnia ciąży, do końca trzeciego miesiąca życia dziecka. Dodatek przyznawan byłby kobietom z rodzin, w których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 504 zł. Aby otrzymać takie świadczenie, kobiety musiałyby pozostawać pod stałą opieką lekarza, czego dowodem miałaby być karta ciąży.

Poza tym, Senat poparł również pomysł podniesienia z 80 do 100 zł, dodatku z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej.

Senat zgodził się także z projektem wydłużenia urlopów macierzyńskich o dwa tygodnie. jesli zmiany wejdą w zycie, od 2008 roku urlop macierzyński na pierwsze dziecko będzie wynosił 20 tygodni, a przy każdym kolejnym - 22 tygodnie. jesli kobieta urodzi bliźniaki, urlop zostanie jej wydłuzony do 30 tygodni.

Źródło: Dziennik


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u