Jak oceniasz nowy serwis?

Świadczenia rodzinne dla niepełnoletnich matek i ich rodziców

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, niepełnoletnie matki mogą otrzymywać świadczenia rodzinne na urodzone dzieci.

Niepełnoletnia matka, która ukończyła 13 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Za zgodą przedstawiciela ustawowego, może jednak samodzielnie złożyć wniosek o świadczenia rodzinne.
W takim przypadku, rodzinie dziewczyny, nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków na nieletnie dziecko. Ma ona bowiem sama prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, z którym tworzy odrębną rodzinę. Jeżeli jednak młoda matka nie spełnia ustawowych warunków do przyznania zasiłku, nie można jej również uznać za osobę uprawnioną do zasiłku na własne dziecko, w takim przypadku rodzicom niepełnoletniej matki, przysługuje zasiłek na nią.

Innym sposobem otrzymania świadczeń rodzinnych na dziecko nieletniej matki, jest ustanowienie opiekuna prawnego dla dziecka.
Wtedy to opiekun będzie miał prawo pobierać świadczenia rodzinne na dziecko, które znajduje się pod jego opieką.
W przypadku takiego rozwiązania, do członków rodziny opiekuna nie zalicza się dziecka, które jest pod jego opieką.
Na to dziecko, opiekun musi złożyć odrębny wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
Podczas wypełniania wniosku, w składzie rodziny wpisuje się tylko to dziecko, a w dochodzie rodziny jedynie ewentualny dochód dziecka.
W przypadku, gdy opiekun prawny chce wystąpić o zasiłek rodzinny na własne, biologiczne dzieci, w składzie rodziny wpisuje tylko siebie, małżonka i biologiczne dzieci. Nie wpisuje dziecka, które pozostaje pod jego opieką prawną.
Takie rozwiązanie pozwala zatem na pobieranie zasiłku rodzinnego na nieletnią matkę, przez jej rodziców.
W momencie ustanowienia opiekuna prawnego, nieletnia matka nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u