Jak oceniasz nowy serwis?

"Uczeń na wsi" dodatkowe terminy
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące dodatkowe terminy na przystąpienie do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” dla gmin miejsko - wiejskich
z miastami powyżej 5 tys. mieszkańców, które od dnia 1 stycznia 2008 r. mogą
realizować program na obszarach wiejskich oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców:
1) wysyłka przez Oddziały PFRON zaproszeń do przystąpienia do realizacji obszaru A programu – od dnia 11 lutego 2008 r.,
2) przyjmowanie przez Oddziały PFRON oświadczeń gmin wyrażających gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A oraz wystąpień o przyznanie środków finansowych gminie na realizację obszaru A programu – do dnia 15 kwietnia 2008 r.,
3) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych przez gminy wyrażające gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A programu – do dnia 31 marca 2008 r.Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 13.03.2008 r. zatwierdził tekst jednolity Procedur realizacji programu pn. „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących” - ( Uchwała 121/2008 Zarządu PFRON z dnia 13.03.2008 r. ).

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u