Jak oceniasz nowy serwis?

Uczeń na wsi - nowy program PFRONu

 

Nowy program PFRON-u Uczeń na wsi - zakłada przekazanie dla niepełnosprawnych uczniów nawet do 4 000 zł dotacji do kształcenia. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyprawek szkolnych, dostęp do Internetu, czy udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Celem programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, które mieszkają w gminach wiejskich lub gminno - wiejskich.

Warunkiem uzyskania dofinanosania jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Dofinansowanie uzyskać można na pokrycie kosztów:

  • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
  • dostępu do internetu (instalacja i abonament), ale bez kosztów zakupu komutera,
  • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,
  • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,
  • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej.

Wysokość dofinansowania w jedym roku ze środków PFRON uzależniona jest od tego, w jakiej szkole uczy się niepełnosprawne dziecko. Jeśli uczęszcza ono do szkoły podstawowej lub gimnazjum, dofinansowanie nie może przekroczyć 2 000 zł rocznie. Jeśli uczęszcza natomiast do szkoły ponadgimnazjalnej to dofinansowanie może być przyznane do kwoty 3 000 zł. Jeśli szkoła ta jest płatna, środki przekazane z PFRONu mogą wynieść 4 000 zł.

Warto dodać, że z nowego programu PFRON-u będą mogły skorzystać także te gminy, na których terenie mieszkają niepełnosprawi uczniowie. Środki mogą być przeznaczone w tym przypadku na zakup pojazdów służących do przewozu uczniów, czyli mikrobusów i autobusów. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na ten cel nmoże wynieść maksymalnie 90 % wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100 000 zł na zakup mikrobusu i 200 000 zł na zakup autobusu.


Najprawdopodobniej wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać już od września tego roku.

 

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u