Jak oceniasz nowy serwis?

Unia dopłaci zwalnianym pracownikom
Rząd sfinansuje z unijnych pieniędzy specjalne dotacje dla osób, które z powodu kryzysu muszą szukać pracy daleko od domu, albo muszą przyjąć ofertę pracy na gorszych niż dotychczas warunkach. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i wrześniu zacznie działać specjalny, program pomocowy, finansowany przez jeden z funduszy unijnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Nowy forma pomocy będzie przeznaczona dla tych pracowników, których zakłady pracy albo upadają, albo muszą ostać „odchudzone” z powodu kryzysu. Resort rozwoju regionalnego chce im zaproponować dwa rozwiązania:   dodatek ”relokacyjny” oraz dodatek ”motywacyjny”. Ten pierwszy będzie przysługiwał osobom, które w sześć miesięcy od utraty pracy znajdą nowe zatrudnienie, w firmie oddalonej o co najmniej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dotacja wyniesie sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych (3310,8 zł) i będzie bezzwrotna.
Dodatku (motywacyjny) będzie przysługiwał tym osobom, które stracą pracę w jednej firmie i znajdą nową w innej - ale na gorszych warunkach. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji (bezzwrotnej) wyniesie 4 tys. zł. Żeby otrzymać dotację, sam pracownik (bądź firma, z której jest zwalniany) musi brać udział w jednym z wielu projektów „aktywizacji zawodowej” w ramach programu PO KL.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u