Jak oceniasz nowy serwis?

Uprawnienia dla niepełnosprawnych, ważne już dzień po okazaniu orzeczenia
Według obowiązującego prawa, wszystkie przywileje pracownicze przysługujące osobom niepełnosprawnym muszą być przestrzegane już od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pracodawca ma obowiązek włączenia osoby do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych nastepnego dnia, po przedstawieniu przez daną osobę orzeczenia o niepełnosprawności. Od tego też dnia osobie niepełnosprawnej przysługują wszystkie przywileje pracownicze uzależnione od stopnia niepełnosprawności osoby.
Również w przypadku orzeczeń wydawanych na czas określony stosuje się zasady przestrzegania uprawnień niepełnosprawnego następnego dnia po dostarczeniu przez niego orzeczenia. Jeśli orzeczeni będzie klasyfikowało daną osobe do innego stopnia niepełnosprawności, to pracodawca ma obowiązek to uwzględnić. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna po wygaśnięciu jej orzeczenia nie przedstawi nowego, należy ją traktować jako sprawną, aż do momentu przedstawienia stosownego dokumentu.
Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy osoba niepełnosprawna nie może przedstawić orzeczenia ze względu na długotrwałe postepowanie, na przykład przed sądem, które uniemożliwia przedstawienie stosownego oświadczenia. w takim przypadku, po uzyskaniu przez niepełnosprawnego prawomocnego orzeczenia (jeżeli treść orzeczenia lub wyroku się temu nie sprzeciwia) nie ma przeszkód prawnych do zaliczenia pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie, w którym nie posiadał orzeczenia.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u