Jak oceniasz nowy serwis?

Utworzono punkty aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji powołała w ośmiu mistach w Polsce, punkty aktywizacji zawodowej. Ich zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym w podniesieniu ich kwalifikacji na rynku pracy.
Punkty Aktywizacji zostały utworzone w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie, Białymstoku, Krakowie, Lublinie, a także w Zielonej Górze.
Do głównych zadań pracowników punktów, którymi są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, należy wspieranie innych osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów, które utrudniając im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy. Osoby takie mogą również liczyć na uzyskanie informacji, jakie w ich regionie istnieją możliwości kształcenia zawodowego oraz jak skutecznie rozpocząć proces przekwalifikowania zawodowego.

Dodatowo w Punktach Aktywizacji Zawodowej udzielane będą porady i informacje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Będą się oni mogli dowiedzieć o dotyczących ich uprawnieniach, które wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Z pomocy punktów można korzystać bezpłatnie. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz przez PFRON.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u