Jak oceniasz nowy serwis?

Uwaga ! Zmiana terminu ważności kart EKUZ

 

Jak podaje NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia )...  Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez ubezpieczonych oraz członków ich rodzin, od 4 sierpnia br. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydawana nie jak dotąd na dwa, ale na trzy miesiące.

Stosowne zarządzenie w sprawie okresu ważności EKUZ, wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym, zostało podpisane przez Prezesa NFZ w dniu 3 sierpnia br.

Jak zdążyliśmy się dowiedzieć decyzją Prezesa NFZ, prowadzone są dalsze prace mające umożliwić wydawanie Karty na okres co najmniej sześciu miesięcy. Planowany termin 1 stycznia 2011 r.

 

Jak wyjdzie czas pokaże.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u