Jak oceniasz nowy serwis?

UWAGA! Ostatnia szansa na udział w Ogólnopolskim Forum PCPRów.

 

Jeszcze do piątku, 14 września br., można zgłaszać swój udział w Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Rezerwacji dokonywać można jeszcze w hotelu "Malinowy Zdrój" SPA pod adresem: www.malinowyzdroj.pl

Organizatorem Forum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wspólnie z Polskim Towarzystwem Pracowników Socjalnych.

W programie przewidziano ciekawe panele dyskusyjne i wykłady.

Do tej pory swój udział potwierdzili już pracownicy ponad 60 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu całej Polski.

Szerszych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju pod numerem telefonu (041) 370 81 86

 

Program Forum:

3 październik 2007r. (środa)

12:00 - 15:00 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie

16:00 Obiad

17:00 Otwarcie Forum

18:00 - 18:30 Prezentacja naszego portalu www.pcpr.info

18:30 - 19:30 Kolacja

20:00 - 00:30 Dyskoteka

 

4 październik 2007r. (czwartek)

08:00 - 09:00 Śniadanie

09:30 – 10:00 "Pomoc społeczna w Polsce. Wyzwania współczesności". Profesor Elżbieta Trafiałek z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

10:30 - 11:00 Przerwa na kawę, herbatę

11:00 - 13:00 Zadania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodkó Pomocy Rodzinie w świetle nowych projektowanych rozwiązań prawnych w pomocy społecznej. Pani Krystyna Wyrwicka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

13:00 - 13:45 Dyskusja

14:00 Obiad

15:00 - 16:30 Praktyczne aspekty realizacji rehabilitacji społecznej w powiecie - Pan Zbigniew Wasiak z Biura pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

16:30 Przerwa na kawę

16:45 - 17:30 PFRON Warszawa

17:30 - 18:30 Prezentacja systemu zarządzania zadaniami PFRON realizowanymi przez PCPR. Pani Ewa Chojnowska. Komputery Sp. z o.o.

18:30 - 19:30 Kolacja

 

5 październik 2007r. (piątek)

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:30 - 10:30 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach. Działania z zakresu pomocy społecznej finansowane ze środków EFS prowadzone na terenie wojewódzktwa świętokrzyskiego

10:30 - 11:00 przerwa na kawę, herbatę

11:00 - 14:00 Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

14:00– 14:30 Obiad

14:45 Wspólna fotografia uczestników Forum

15:00 - 16:30 Powołanie Ogólnopolskiej reprezentacji Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz przyjęcie dokumentów Forum

16:30 - 18:30 Dyskusje panelowe i wymiana doświadczeń (do wyboru)

1. Zadania PCPR w świetle nowych uregulowań prawnych

2. Zadania powiatów w zakresie pomocy niepełnosprawnym

18:30 - 19:30 Kolacja

 

6 październik 20007 r. (sobota)

08:00 – 10:00 Śniadanie

Do 11:00 Wyjazd uczestników Forum

 

UWAGA!

Podczas trwania Forum za pośrdenictwem naszego portalu odbędą się Chaty na żywo, na których porozmawiać będzie można między innymi z Panią Krystyną Wyrwicką i Panem Zbigniewem Wasiakiem.

Bliższe szczegóły podamy niebawem.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u