Jak oceniasz nowy serwis?

W tym roku po raz ostatni należy złożyć roczne rozliczenie dofinansowania i refundacji składek niepełnosprawnych
 
15 lutego upływa termin rocznego rozliczenia z otrzymanej w 2008 roku pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawców osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych przedsiębiorców oraz osób korzystających z refundacji składek opłacanych za niepełnosprawnych rolników i domowników. Po raz pierwszy zainteresowani będą mogli wybrać typy uproszczonych druków, na których będą mogli rozliczyć kwoty dofinansowania i refundacji ze wszystkich tytułów bez konieczności powtarzania tych samych danych.

Rozliczeniu podlegają kwoty, o których mowa w art. 25a ust. 2-5 i art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj.:
• dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (art. 26a ustawy),
• refundacja składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 25a ust. 2-4 ustawy),
• refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy),
• refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników oraz niepełnosprawnych domowników (art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy).

Źródło: Gazeta Prawna

Autor: Luiza Klimkiewicz

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u