Jak oceniasz nowy serwis?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć zakupu kanapy

 

Jak podaje dzisiejsza Gazeta Prawna, Izba Skarbowa w Katowicach rozstrzygnęła kwestię, dotyczącą możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym zakupu kanapy narożnej tapicerowanej w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Według katowickiej Izby Skarbowej zakup kanapy dla osoby niepełnosprawnej nie może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej w związku z tym, iż kanapa nie jest sprzętem rehabilitacyjnym zalecanym przez lekarza.

Sprawa, którą zajmowała się Izba dotyczyła podatniczki, która jest osobą niepełnosprawną ruchowo i porusza się o kulach. Zdecydowała się na zakup odpowiedniej dla siebie wysokości i twardośći kanapy, ponieważ jej dotychczasowy tapczan uniemożliwiał jej siadanie i podnoszenie się z niego. Według podatniczki, koszty poniesione przez nią na zakup kanapy powinny zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Z takim stanowiskiem nie zgadzał się jednak dyrektor katowickiej Izby Skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) podstawę od obliczenia przychodu stanowi uzyskany w danym roku dochód pomniejszony m.in o kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, które osoba niepełnosprawna poniosła w danym roku rozliczeniowym. Z treści art. 26 ust. 7a ustawy o PIT wynika, że za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione m.in. na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Według ustawodawcy do niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych przedmiotów zalicza się sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych, które są niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiają jej wykonywanie czynności życiowych. Decyzję o tym, czy dane urządzenie jest niezbędne w rehabilitacji podejmuje lekarz specjalista.

W przypadku tej podatniczni lekarz specjalista nie stwierdził, że narożna kanapa tapicerowana stanowi dla wnioskodawczyni sprzęt niezbędny w rehabilitacji oraz ułatwiający wykonywanie czynności życiowych. Dlatego też Izba Skarbowa w Katowicach zdecydowała, że kanapa ta nie może zostać odliczona w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u