Jak oceniasz nowy serwis?

Warszawa: ulgi w komunikacji miejskiej

 

Rada miasta stołecznego Warszawy rozszerzyła, na ostatniej sesji, zakres ulg obowiązujących podczas przejazdów warszawską komunikacją miejską.

Uprawnienia do przejazdów z ulgą 48% zyskały osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia.

Aby otrzymać prawo do ulgi trzeba posiadać następujące dokumenty: orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający lub ważna legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności wydana przez właściwy do tego organ.

Na mocy uchwały Rady ulgowe przejazdy (48%) będą przysługiwały również osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i osoby całkowicie niezdolne do pracy, które nie posiadają statusu rencisty, posiadają niewielkie dochody w postaci świadczenia z pomocy społecznej a są zmuszone do korzystania z komunikacji miejskiej z uwagi na swoje inwalidztwo.

Z nowych ulg będzie mogło skorzystać około 30 tysięcy osób.

 

Żródło: www.onsi.pl


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u