Jak oceniasz nowy serwis?

Wdowy i sieroty dostaną wyższe świadczenia
Rząd planuje zmiany, dzięki którym wdowy i sieroty po żołnierzach pełniących misje pokojowe mogliby dostać wyższe świadczenia. Zmiany przewidują też, że ranni żołnierze nie otrzymają uprawnień inwalidów wojennych.

Według planów rządów żołnierze ranni w misjach pokojowych nie zostaną objęci uprawnieniami inwalidów wojennych. Będą jednak mogli korzystać ze specjalnych przywilejów, dzieki którym będą mogli korzystać z leczenia po urazach związanych z walkami poza granicami kraju.

W chwili obecnej, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i innych ustaw związanych z tą tematyką. Jeśli nowelizacja weszłaby w życie, w razie śmierci lub zaginiecia żołnierza niezawodowego w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, jego rodzina otrzyma rentę w wysokości 100 procent podstawy jej wymiaru miesięcznie. Do tej pory podstawa wymiaru wojskowej renty rodzinnej to 80 procent uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Może ona ulec zwiększeniu o 10 procent, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą.

Wojskowa renta rodzinna wynosi w chwili obecnej: 85 % podstawy wymiaru dla jednej osoby uprawnionej, 90 % podstawy dla dwóch osób uprawnionych i 95 % dla trzech i więcej osób uprawnionych.

Według planów, renty rodzinne będą wypłacane na wniosek osoby uprawnionej od dnia 23 lutego 1998 r., nie wcześniej jednak niż od dnia powstania prawa do tej renty.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u