Jak oceniasz nowy serwis?

Weszły w życie zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Wczoraj, 1 kwietnia, weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza między innymi możliwość łączenia się ze sobą różnego rodzaju domów pomocy w większe placówki.

Nowelizacja ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 lutego 2007 r. Wśród zmian, które wczoraj weszły w życie jest między innymi możliwość łączenia się ze sobą różnego rodzaju domów pomocy społecznej. Po wprowadzonych zmianach, placówki dla osób starszych będą mogły łączyć się z placówkami dla osób przewlekle somatycznie chorych, a te z kolei mogą się łaczyć z domami dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Ma to pomóc organom prowadzącym lepiej gospodarować środkami finansowymi.

Poza tym, wśród zmian w ustawie pojawił się także zapis o tym, iż ośrodki opiekuńczo-wychowawcze będą mogły być prowadzone jedynie przez podmioty, które dostosowały poziom świadczonych usług do standardów nałożonych przez ustawę.

Zmianom uległ także sposób ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej. Do tej pory o koszcie takim decydowała statutowa liczba podopiecznych w placówce. Teraz jednak koszt taki obliczany bedzie w oparciu o liczbę miejsc w takich placówkach w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego.

Ważną zmianą jest także to, że obcokrajowcy i ofiary handlu ludźmi otrzymają takie same prawa jak Polacy.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u