Jak oceniasz nowy serwis?

Więcej przedsiębiorców skorzysta z pożyczek PFRON

 

O przyznanie jednorazowej pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne i posiadające statut zakładu pracy chronionej. Od teraz nie będą jednak musieli wykazywać, że status zakładu pracy chronionej posiadają od minimum trzech lat.

Zmiany te wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2007 r. (sygn. akt U 7/06), który orzekł, że dotychczasowe przepisy nakładające obowiązek trzyletniego posiadania statusu zakładu pracy chronionej (wynikający z zapisów § 20 list. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków PFRON (Dz. U. nr 125, poz. 1161 ze zm.) jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych> Przepis ten naruszał także Konstytucję.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u