Jak oceniasz nowy serwis?

Większa liczba wojskowych emerytów otrzyma pomoc z ministerstwa

 

Przygotowano nowe przepisy w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów wojskowych. Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada podwyższenie o 10 %, czyli z 70 do 80 %, progu dochodowości w rodzinie ubiegającej się o świadczenie socjalne. Dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe próg został podniesiony o 5 %, z 85 do 90 %.

W projekcie znalazła się także propozycja, aby przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych uwzglądniana była suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek i to bez względu na to, jakie było źródło i tytuł uzyskania przychodu. Dochód zostanie jednak pomniejszony o kwotę dodatku kombatanckiego, pielęgnacyjnego, kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Osoby uprawnione będą się też mogły starać o zwrot całkowitego lub częściowego kosztu opieki paliatywno-hospicyjnej sprawowanej w domu chorego, dopłaty do leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach i zakładach rehabilitacyjnych.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u