Jak oceniasz nowy serwis?

Większe świadczenia dla bezrobotnych

Od 1 czerwca wzrosły świadczenia dla bezrobotnych. Co roku świadczenia waloryzowane są o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w ubiegłym roku. W 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 2,1 procenta.

Podwyzszeniu uległ zasiłek podstawowy, obnizony, a także podwyższony.

Od 1 czerwca zasiłek podstawowy wynosi 532,90 zł, zamiast dotychczasowych 521,90 zł.
Obniżony, 80-procentowy zasiłek, przysługujący bezrobotnym z krótszym niż 5 lat stażem pracy wynosi 426,40 zł, a podwyższony, 120-procentowy zasiłek dla bezrobotnych z co najmniej 20-letnim stażem pracy wynosi 639,50 zł.

Stypendium dla bezrobotnych do 25. roku życia, skierowanego przez starostę na kontynuowanie nauki lub szkolenie wynosi teraz 213,20 zł, czyli 40 % zasiłku.
Dodatek aktywizacyjny dla osoby skierowanej przez urząd do pracy w niepełnym wymiarze czasu i uzyskującego pensję niższą od minimalnego wynagrodzenia wynosi 50 % podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, czyli 266,50 zł.
Osoba, która pdejmie zatrudnienie z własnej inicjatywy otrzymywać będzie 30 % zasiłku dla bezrobotnych, czyli 159,90 zł.
Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych, którym nie przysługują inne świadczenia wynosi 106,60 zł.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u