Jak oceniasz nowy serwis?

Wrocław: Dni Otwarte w ZUS

 

 


W związku z obchodzonym 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych Oddział Wojewódzki ZUS we Wrocławiu i jego jednostki terenowe: Oddziały w Legnicy i Wałbrzychu, organizują "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych".

Wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności zapraszamy w dniu 3 grudnia 2007 r. do:

Oddziału Wojewódzkiego ZUS we Wrocławiu przy ul. B. Pretficza 11, w godz. 10:00-14:00 (sala 60, wejście "C"), gdzie w ramach tego przedsięwzięcia zorganizowane zostanie forum ekspertów, podczas którego udzielane będą informacje z zakresu:

  • ubezpieczeń społecznych, a w szczególności orzekania o niezdolności do pracy, turnusów rehabilitacyjnych oraz świadczeń rentowych i ich waloryzacji - przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, sposobów załatwiania różnych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych - przez przedstawicieli Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • orzekania o stopniu niepełnosprawności, pomocy społecznej udzielanej w związku z niepełnosprawnością, poradnictwa w zakresie prawnym, socjalnym, rehabilitacyjnym, a także działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem - przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Wł. Grabskiego 26, w godz. 7:30 - 14:30, gdzie do udziału w forum ekspertów zaproszeni zostali specjaliści z Urzędu Miasta Legnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, a także przedstawiciele szkól wyższych.

 

Zapraszamy także do telefonicznego kontaktu z Oddziałem ZUS w Wałbrzychu
przy ul. Kopernika 2, gdzie zorganizowany zostanie telefoniczny dyżur ekspertów. Informacji z zakresu:

  • przyznawania rent oraz świadczeń rehabilitacyjnych będą udzielać Przewodniczący Komisji Lekarskich oraz Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji
    i Świadczeń Rzeczowych - pod numerem telefonu: 074/84-84-477
  • opłacania składek przez osoby niepełnosprawne udzielać będą pracownicy Wydziału Koordynacji Obsługi Klientów – pod numerem telefonu: 074/84-37-366.

Ponadto, w tym dniu ogólnopolska infolinia 0 801 400 400 zostanie wsparta przez grono ekspertów, którzy będą udzielać porad między innymi z zakresu orzecznictwa lekarskiego, turnusów rehabilitacyjnych.

 

<<< Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u