Jak oceniasz nowy serwis?

WTZ-y współfinansują PFRON i samorządy powiatu

 

Zgodnie z ustawą z 21 stycznia 2005 r., która zmieniła ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 44, poz. 422), od początku 2007 roku finansowanie powstania, działania lub zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, należy wspólnie do samorządów oraz do PFRONu.

 

W tym roku (2007), PFRON może sfinansować maksymalnie 95 % kosztów ponoszonych Przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pozostałe 5 % musi zostać pokryte ze środków władz powiatu.

W roku 2008, PFRON pokryje już o 5 % mniej kosztów niż w tym roku, a w 2009 i latach następnych - 85 % kosztów. Tym samym w finansowaniu WTZ zwiększać się będzie procentowy udział władz powiatów.

Warto wspomnieć, że obowiązek finansowania warsztatów przez samorządy nie ma charakteru wyłącznego. Może być tym samym ograniczony lub zastąpiony środkami fnansowymi zdobytymi z innych źródeł, np. od darczyńców albo z organizacji pozarządowych.

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u