Jak oceniasz nowy serwis?

Wyjazd za granicę też może być refundowany
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w PCPR-ach o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych.

Z wyjaśnień udzielonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla Gazety Prawnej wynika, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą pokrywać koszty zagranicznych wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych.

Jak wyjaśnia MPiPS, PCPR-y przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rekreacji, sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych świadczonych za granicą powinny sprawdzić, czy cel takiego wyjazdu może być osiągnięty również przez zorganizowanie tańszego przedsięwzięcia, np. na terenie Polski.

Wedle rozporządzenia dotyczącego rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie ma ścisłego określenia, czy realizacja zadań z zakresu rekreacji, sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ma odbywać się na terenie Polski czy za granicą. MPiPS twierdzi zatem, że nie ma formalnych przeciwskazań do dofinansowania ze środków PFRON wyjazdów osób niepełnosprawnych poza terytorium kraju, jeśli takie wyjazdy mają pomóc w ich rehabilitacji.

Źródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u