Jak oceniasz nowy serwis?

Wymianę maszyn i urządzeń w zakładach aktywności zawodowej sfinansuje PFRON

 

Jak wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zakłady aktywności zawodowej będą mogły otrzymywać dofinansowanie na obsługę firmy, która będzie służyła rehabilitacji zatrudnionych pracowników.

Zakład będzie mógł liczyć na sfinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wymiany zamortyzowanych urządzeń, maszyn oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Należy pamietać, że PFRON zapłaci za wymianę maszyn i urządzeń wówczas, gdy pracodawca będzie zmieniał profil działalności zakładu aktywności zawodowej.

W przypadku kiedy prowadzący zakład sprzeda zamortyzowane urządzenia nabyte ze środków PFRON, za środki uzyskane ze sprzedaży będzie musiał zakupić nowe maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia dalszej działalności.

Zmianom ulegną także zasady finansowania działalności z zakładowego funduszu aktywności. Projekt nowelizacji przewiduje możliwość finansowania ze środków funduszu więcej rzeczy niż do tej pory, m.in. szkolenia, dokształcanie i przekwalifikowanie zawodowe zatrudnionych pracowników.

Nowe przepisy przewidują także możliwość pokrycia ze środków PFRONu innych kosztów środków Funduszu działalności zakładu, jeśli koszty te są niezbędne do właściwej obsługi zakładu aktywności zawodowej, a także realizacji jego podstawowego celu, jakim jest rehabilitacja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u