Jak oceniasz nowy serwis?

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego otrzymają dofinansowanie z PFRON

 

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zadań powiatu, które mogą być dofinansowane z PFRON, Fundusz udzieli wypożyczalniom sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowania w wysokości 25 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.

O dotacje PFRON będą mogły ubiegać się wszystkie wypożyczalnie, chyba, że wcześniej otrzymały już środki na ten cel i przed upływem trzech lat od tego momentu zamknęły wypożyczalnie.

W chwili obecnej prywatne przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do działalności związanej z zaopatrzeniem w sprzęt medyczny, ale nie wyłącznie na tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, znacznie wzrośnie

Przedsiębiorstwa, które będą chciały otrzymać dofinansowanie z PFRON, będą musiały złożyć w odpowiednim ze względu na siedzibę czy miejsce prowadzenia działlności Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Między innymi dokumenty świadczącej o jego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projekt funkcjonowania wypożyczalni.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u