Jak oceniasz nowy serwis?

Terapeuta poszukiwany

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO TERAPEUTY

W DZIENNYM DOMU POMOCY W KROBSKIM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W KROBI

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie (Chwałkowo 74, 63-840 Krobia) poszukuje kandydata na stanowisko terapeuty do Dziennego Domu Pomocy w Krobskim Centrum Usług Społecznych w Krobi.

Więcej informacji o naborze:

http://www.nbip.pl/sdschwalkowo/?n_id=21&id=106

 

Gmina Krobia, Powiat Gostyński oraz Spółdzielnia Socjalna „ARKA” realizują projekt pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Jest on realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne.


Źródło: ŚDS w Chwałkowie

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u