Jak oceniasz nowy serwis?

Uczestnicy projektu poszukiwani

Nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi zostanie przyjętych 140 uczestników, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku potrzebują specjalistycznej pomocy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

- Mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione treningowe, 

- Klub Seniora,

- Dzienny Dom Pomocy,

- Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: od 16.03.2021r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w godzinach pracy) w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia.

Ubiegając się o przyjęcie do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi należy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji: https://www.krobia.pl/Ogloszenie_o_rekrutacji_uczestnikow_do_projektu_Krobskie_Centrum_Uslug_Spolecznych.html


Źródło: MGOPS Krobia

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u