Jak oceniasz nowy serwis?

Wyższe kary za niezatrudnianie niepełnosprawnych

 

Już od stycznia 2008 roku instytucje publiczne mają obowiązek zatrudniania minimum 6 procent pracowników, którzy należą do osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, jeśli państwowe i samorządowe jednostki nie będa spełniały tego wymogu, muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia kar pieniężnych płaconych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą z 23 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776, z późn zm.), wysokość takich wpłat stanowi iloczyn 40,65 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i liczby pracowników, odpowiadającej różnicy między 6 procentami całej załogi a rzeczywistą liczbą zatrudnionych niepełnosprawnych. Warto dodać, że jeśli pracodawcy nie wywiążą się z nowych obowiązków, będą musieli się liczyć z naprawdę wysokimi karami.

Przykładowo, instytuacja, która nie wywiąże się z obowiązku zatrudniania 20 osób niepełnosprawnych, będzie musiała przekazywać co miesiąc na konto Funduszu 21 500 zł.

 

<<< Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u