Jak oceniasz nowy serwis?

ZFRON nie sfinansuje wynagrodzenia dla pracownika

 

Projekt nowego rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie korzystania z ZFRON. Pracodawca nie będzie mógł sfinansować ze środków funduszu wynagrodzenia pracowników korzystających z turnusu rehabilitacyjnego czy dodatkowego urlopu.

W projekcie zmian pojawił się zapis o tym, iż pracodawca nie będzie mógł finansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynagrodzenia między innymi tych osób, które korzystają z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nie będzie też można finansować pensji za czas zwolnień od pracy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności skierowanych na turnus rehabilitacyjny, na badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze lub usprawniające. Pracodawca nie będzie mógł też finansować kosztów uzyskania zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub jego naprawę. Taka sytuacja wynika z faktu, iż koszty te pokrywane są w ramach dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w związku z czym pracodawca nie powinien otrzymywać środków na ten sam cel z dwóch różnych źródeł.

Nowe rozporządzenie określa, które wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są pomocą de minimis. Precyzuje także warunki ubiegania się o pomoc indywidualną. Po wejściu w życie nowych przepisów wniosek o wsparcie będą mogli złożyć rodzice niepełnosprawnych dzieci. Po zmianie osoba zatrudniona nie będzie miała obowiązku informowania pracodawcy o kwocie, formie i przeznaczeniu dotychczas otrzymanej pomocy. Pracodawca bowiem jako podmiot udzielający tej pomocy sam powinien posiadać taką wiedzę.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u