Jak oceniasz nowy serwis?

Zlikwidują Państwowy Fundusz Kombatantów
Senat przyjął wczoraj nowelizację ustawy o kombatantach. Teraz nowela czeka na podpis prezydenta.
Nowelizacja ustawy wprowadzi obowiązek sprawdzania sytuacji majątkowej kombatantów i osób represjonowanych występujących z prośbą o pomoc finansową z budżetu państwa przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Po wejściu w życie nowych przepisów, zlikwidowany zostanie Państwowy Fundusz Kombatantów. Zmianie ulegna także zasady przyznawania pomocy finansowej dla kombatantów. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków skarbu państwa, składany przez kombatanta będzie musiał byc dodatkowo zaopiniowany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W opinii kierownicy będą musieli zamieszczać takie informacje jak:
- sytuacja rodzinna,
- sytuacja materialna kombatanta,
- pomoc udzielona kombatantowi przez OPS
Tak jak pisaliśmy 30 marca, jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie złoży opinii kierownika ośrodka, to kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do którego wpłynie wniosek będzie musiał wystapić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, aby ten przesłał taką opinię.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u