Jak oceniasz nowy serwis?

Zmaleje pomoc dla zakładów pracy chronionej
 
Pracodawcy otrzymają łącznie zwrot kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie wypłacał takie samo dofinansowanie firmom z otwartego, jak i z chronionego rynku pracy. Pomoc dla zakładów pracy chronionej będzie więc niższa. Większe wsparcie z PFRON otrzymają natomiast firmy z otwartego rynku pracy. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wczoraj przyjął rząd. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Przewiduje, że dofinansowanie do płacy niepełnosprawnych ma wynosić 75 proc. ich wynagrodzenia brutto, finansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie do 160 proc. minimalnej płacy obowiązującej w grudniu poprzedniego roku (1801,60 zł), ze stopniem umiarkowanym do 140 proc. (1576,40 zł), a tej ze stopniem lekkim do 60 proc. (675,60 zł).

Po wprowadzeniu zmian Fundusz nie będzie już odrębnie wypłacał dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS niepełnosprawnych. Z szacunków organizacji pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych wynika, że wysokość pomocy przekazywanej firmom zmniejszy się średnio o kilka, kilkanaście proc.

- Dla niektórych firm, w tym przede wszystkim spółdzielni inwalidów, może to oznaczać kłopoty finansowe lub nawet zaprzestanie produkcji - mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy nie będą już musieli co roku składać wniosku o udzielenie takiej pomocy i rozliczać się z pobieranych kwot. Wsparcie będzie przysługiwało przez cały okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomoc będzie przysługiwała także za zatrudnienie tych niepełnosprawnych, którzy mają już ustalone prawo do emerytury.

- Firmy mają teraz problem z ustaleniem, którym pracownikom przysługuje emerytura, a którym nie - mówi Bogna Nowak-Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Jeżeli pracodawca pobierze środki z PFRON w nadmiernej wysokości, będzie musiał je zwrócić wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u