Jak oceniasz nowy serwis?

Zmiany w urlopie macierzyńskim
Od tego roku wydłużony został urlop macierzyński. To nie jedyny przywilej. Także ojcowie będą mogli wziąć wolne na dziecko. Prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego ma każdy rodzic, który podpisał umowę o pracę. Jeśli pracuje na umowę zlecenie, umowę o dzieło albo prowadzi własną firmę, te przywileje ich nie obejmują. od 2014 roku. Wtedy urlop na jedno dziecko wyniesie 26 tygodni. Ale już od początku 2009 roku matki mają prawo do dłuższych urlopów macierzyńskich. Trwają one, nie tak jak wcześniej 18, ale ¨ 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz ¨ do 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków, ¨ 33 - trojaczków, ¨ 35 - czworaczków i ¨ 37 - pięcioraczków i więcej. Poprzednio długość macierzyńskiego zależała od liczby porodów. Teraz już nie ma takich kategorii - liczy się tylko liczba urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Od tego roku wymiar urlopu jest niezależny od tego, czy to twoje pierwsze, czy trzecie dziecko. 20 tygodni urlopu to część obowiązkowa, której matka nie może się zrzec (poza szczególnymi warunkami). Od 2010 roku zostanie wprowadzona jeszcze część fakultatywna (dodatkowa) - długość urlopu będzie się zwiększała co 2 lata o tę część dodatkową, aż do 2014 roku. I tak ¨ w 2010 r. będzie ona trwała maksymalnie dwa tygodnie (na jedno dziecko) i trzy tygodnie (na wieloraczki), ¨ w 2012 - cztery i sześć tygodni, a ¨ w 2014 - sześć i osiem tygodni. Dodatkowy urlop mama lub tata będą mogli wziąć na własne życzenie, ale nie będą musieli - wybór należy do nich. Urlopu szef udzieli na pisemny wniosek rodzica zgłoszony na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem (ważne! tego urlopu, podobnie jak wychowawczego, nie można pracownikowi odmówić). Uwaga! Dłuższy urlop będzie się należał również osobom, które w dniu, kiedy zaczyna obowiązywać nowy wymiar urlopu, są już na macierzyńskim.  Od 2010 roku rodzice będą mieli możliwość pracy w czasie urlopu. Urlop dodatkowy można będzie łączyć z pracą w swojej firmie maksymalnie na połowę etatu. Oczywiście matka lub ojciec tak zatrudnieni będą podlegali ochronie przed zwolnieniem. Rodzice korzystający z urlopu dodatkowego zachowają prawo do zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio zmniejszonego) i do wynagrodzenia za pracę odpowiednio do wymiaru czasu pracy. Od przyszłego roku ojcowie będą mogli skorzystać z tzw. urlopu tacierzyńskiego (tydzień). Jeśli nie zdecyduje się na urlop, wolne dni przepadną. Ojciec będzie mógł wziąć tacierzyński do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Tata będzie mógł posiedzieć z dzieckiem trzy tygodnie (dwa - dodatkowego macierzyńskiego i tydzień tacierzyńskiego) albo nawet dziewięć tygodni (jeśli matka zrezygnuje z części obowiązkowej macierzyńskiego po 14 tygodniach, ojciec zyska 6 tygodni). A od 2012 tacierzyński będzie trwał dwa tygodnie. Tata będzie mógł być sam na sam z bobasem aż miesiąc plus ewentualnie 6 tygodni za mamę, czyli w sumie dziesięć tygodni.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u