Jak oceniasz nowy serwis?

Zmiany w prawie kombatanckim

We wtorek, 27 marca br., rząd przyjął projekt nowelizacji prawa kombatanckiego. Jeśli zmiany weszłyby w życie, przywileje kombatanckie przysługiwałyby wszystkim osobom walczącym o niepodległość, represjonowanym z powodów politycznych w latach 1939-1989, a także przymusowo wcielonej do Służby Polsce młodzieży, małoletnim ofiarom wojny skierowanym na przymusowe prace i osobom wysiedlonym w czasie wojny.

Wśród proponowanych zmian znalazł się również pomysł odebrania przywilejów osobom uczestniczącym w tłumieniu niepodległościowych aspiracji narodu.

Pomysłodawcy zmian proponują także poprawę sytuacji materialnej uczestników walk o niepodległość kraju, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej.
Kolejnym pomysłem jest przywrócenie prawa do bezpłatnych leków dla małżonków osób represjonowanych. Nowelizacja ustawy miałaby dokładnie okreslić grupy uprawnionych do takiej pomocy. Oprócz kombatantów znaleźli by się w nich także uczestnicy walki cywilnej w latach 1914-1945, a także ofiary represji systemów totalitarnych i działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej.

Prawem kombatanckim zajmuje się także Sejm. Podczas dzisiejszego posiedzenia odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u