Jak oceniasz nowy serwis?

Zmienią się zasady orzekania o niepełnosprawności

 

Według nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych osoby, które będą starać się o przyznanie stopnia niepełnosprawności będą kierowane na dodatkwe badania.

Na badania takie kierować będą lekarze lub psychologowie, którzy są członkami powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Badania będą przeprowadzane w wojewódzkich zespołach orzekających o niepełnosprawności. Badaniom poddawane będą głównie takie osoby, które zgłaszają się do zespołów bez pełnej dokumentacji medycznej.

Wyniki badań trafiać będą do zespołów, które skierowały daną osobę na badania. Kopie wyników może otrzymać dodatkowo także osoba badana. Będą one także przechowywane w rejestrze prowadzonym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania.

Nowelizacja czeka teraz na poparcie Senatu. Jeśli zostanie poparta, poza wprowadzeniem dodatkowych badań, zmieni się też system zbierania informacji o osobach posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, czyli elektroniczna baza danych ma być stworzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Będzie zawierać między innymi takie informacje jak: liczba osób, które złożyły wniosek o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, koszty funkcjonowania zaespołów czy informacje o członkach powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania.

 

Źródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u