Jak oceniasz nowy serwis?

Znowelizowali ustawę o zatrudnieniu socjalnym

 

Pracodawcy, zatrudniający przez co najmniej rok uczestników zajęć centrów integracji społecznej, otrzymają refundację części wypłaconego im wynagrodzenia. Poza tym wzrośnie świadczenie integracyjne dla osób uczestniczących w zajęciach.

Wynika to z nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którą przyjął już Sejm. Poza tym, według nowych przepisów składki na ubezpieczenie społeczne uczestników zajęć w Centrach Integracji Społecznej finansowane będą z Funduszu Pracy. W zajęciach centrów ułatwiających jego uczestnikom powrót na rynek pracy będą mogły uczestniczyć także osoby niepełnosprawne. Będą one mogły liczyć z tego tytułu na świadczenia integracyjne. Osoby te zachowają jednocześnie prawo do renty socjalnej, ale będą musiały zdecydować, które z przysługujących im świadczeń będą pobierać. Renta socjalna wynosi teraz 501.78 zł. Świadczenie integracyjne ma być natomiast podwyższone do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 532,90 zł.

Poza tym, uczestnicy zajęć będą też mogli otrzymywać premię motywacyjną, jadnak nie większą niż 20 % wysokości świadczenia integracyjnego, czyli 106,58 zł.

Zmiana przepisów będzie także korzystna dla przedsiębiorców zatrudniających uczestników zajęć CIS przez co najmniej 12 miesięcy,a nie jak do tej pory 18 miesięcy. Będą oni otrzymywać refundację części wynagrodzenia tej osoby, w wysokości od 60 do 100 % zasiłku dla bezrobotnych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wypłacane będzie przez starostwa powiatowe w terminie 30 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta.

 

Źródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u