Jak oceniasz nowy serwis?

Znowelizują prawo kombatanckie
Wczoraj, 29 marca br., Sejm przygotował nowelizację Ustawę o kombatantach i repatriantach. Po zmianach, to ośrodki pomocy społecznej będą sprawdzać sytuację materialną osób represjonowanych i kombatantów w przypadku złożenia przez nich wniosku o pomoc finansową wypłacaną z budżetu państwa.
Główną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja jest konieczność wyrażania opinii przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na temat sytuacji materialnej kombatanta czy osoby represjonowanej, która stara się uzyskać pomoc pieniężną ze skarbu państwa. Nowelizacja likwiduje tym samym Państwowy Fundusz Kombatantów.
Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie złoży opinii kierownika ośrodka, to kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do którego wpłynie wniosek będzie musiał wystapić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, aby ten przesłał taką opinię. Ośrodek w przeciągu miesiąca czasu od otrzymania prośby o przygotowaniu tego dokumentu, będzie go musiał przedstawić w Urzędzie.
Opinia taka musi zawierać informacje o sytuacji materialnej, rodzinnej danej osoby, a także o udzielonej mu przez OPS pomocy.
W przypadku kiedy kombatant lub osoba represjonowana otrzyma pomoc finansową, Urząd musi poinformować o tym ośrodek pomocy społecznej.

Poza tym, nowelizacja zmienia zasady finansowania modernizacji domów pomocy społecznej, zakładów leczniczych i ośrodków wczasowo-rehabilitacyjnych dla kombatantów. Do tej pory, finansowane one były bezpośrednio z budżetu państwa. Po nowelizacji pieniądze na modernizację przeznaczać bedzie powiat.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u